Prokureurs sedert 1970
Tuisblad

Miller Bosman Le Roux Hill Ingelyf het in 1970 tot stand gekom uit 'n enkelpraktyk wat in die Strand gevestig was. In die meer as 40 jaar van die firma se bestaan het ons 'n standvastige reputasie opgebou as 'n verskaffer van regsdienste van wereldgehalte.

Al het die firma kliënte van oor die hele wêreld heen bly ons aan die plaaslike gemeenskap verbind. Ons betrokkenheid strek van borgskappe en plaaslike beleggings tot betrokkenheid op voetsoolvlak deur die direkteure en personeel. Onder diè wat voordeel uit hierdie betrokkenheid trek is gemeenskapsprojekte, skoolbeheerrade, gemeenskapsorganisasies en sportklubs. Die firma het 'n pro bono-kantoor in Macassar wat regsadvies en regshulp aan minderbevoorregte mense bied.

Miller Bosman Le Roux is 'n geïntegreerde regsfirma met 'n ledetal wat die ryke diversiteit van die Suid-Afrikaanse kultuur weerspieel. Die direkteure en personeel verteenwoordig die meeste Suid-Afrikaanse etnisiteite en is ten volle daartoe verbind om histories agtergeblewe mense op te hef.Die firma het vier direkteure en een konsultant wat almal omvattende regsagtergrond binne hulle portefeulje het asook die gesamentlike vermoë om deskundige diens in alle fasette van die reg te lewer.


Dit sluit onder meer in:

 • Siviele litigasie en Invorderings
 • Kommersiële Reg
 • Strafreg
 • Huweliksreg
 • Eiendomsreg en Aktebesorging
 • Testamente en Boedels
 • Padongelukeise
 • Arbeidsreg

Email : mblh@mblh.co.za   Tel: +27 (0)21 840 8000WebDzine