Prokureurs sedert 1970
Direkteure

Ons benadering tot diens
Ons volg 'n spanbenadering ten opsigte van groot opdragte.

Die spanne is klein en word bestuur deur 'n senior regspraktisyn wat aktiewe beheer oor elke projek handhaaf.

Om doeltreffende en realistiese   omkeertyd te verseker word werk hanteer in ooreenstemming met tydlyne waarop ooreengekom of wat voorgeskryf is
.
Kliek vir meer inligting
Kliek vir meer inligting
Kliek vir meer inligting
Kliek vir meer inligting
     Hill, GAG
     Smit, GJ
   van Zyl, JH
           
JAN VAN ZYL
JAN VAN ZYL

Jan het in 1994 die B Comm (Regte)-graad aan die Universiteit Stellenbosch behaal nadat hy twee jaar Nasionale Diensplig in die SA Vloot se Marinierskorps verrig het.

Ná 'n werkvakansie in Europa in die volgende jaar het Jan aangesluit by De Beer en Claassen Prokureurs in Sasolburg. Hy het sy leerklerkskap in 1998 voltooi nadat hy 'n BProc-graad aan die Universiteit van Suid-Afrika behaal het. Jan is in Maart 1999 as prokureur toegelaat.

Jan het in dieselfde jaar as 'n professionele assistent by Miller Bosman Le Roux aangesluit en in September het hy 2001 'n direkteur geword. Sy spesialiteitsvelde sluit in siviele litigasie, invorderings, en testamente en boedels. Hy het in 2008 'n sertifikaat in Bestorwe Boedel Praktyk aan die Universiteit van Suid-Afrika behaal.

Jan dien as Voorsitter van die Beheerliggaam van Parc du Links en sy persoonlike belangstellings sluit in fotografie en waterski.

Hy en sy vrou Kari het twee kinders, Phillip en Lineke en twee siamese katte, Floyd en Henry.

 

 

 

Email : mblh@mblh.co.za   Tel: +27 (0)21 840 8000WebDzine