Prokureurs sedert 1970
Direkteure

Ons benadering tot diens
Ons volg 'n spanbenadering ten opsigte van groot opdragte.

Die spanne is klein en word bestuur deur 'n senior regspraktisyn wat aktiewe beheer oor elke projek handhaaf.

Om doeltreffende en realistiese   omkeertyd te verseker word werk hanteer in ooreenstemming met tydlyne waarop ooreengekom of wat voorgeskryf is
.
Kliek vir meer inligting
Kliek vir meer inligting
Kliek vir meer inligting
Kliek vir meer inligting
     Hill, GAG
     Smit, GJ
           
GERHARD SMIT
GERHARD SMIT

Gerhard het in 1995 'n BA LLB-graad aan die Universiteit Stellenbosch behaal. Hy het omvattende ervaring opgedoen in straf- en familiereg deur pro bono-werk by die Regshulpkliniek in Stellenbosch te doen, en hy is in Augustus 1997 as prokureur toegelaat.

Gerhard het in 1998 by Miller Bosman Le Roux aangesluit, en is sedert 2001 'n direkteur van die firma. Hy is in 2004 as aktebesorger toegelaat en het sedertdien 'n hele aantal ingewikkelde ontwikkelingskemas hanteer en adviseer hy gereeld oor deeltitel-kwessies.

Gerhard se addisionele spesialiteitsvelde sluit in arbeidsverwante aangeleenthede, arbitrasies en verwysings deur die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA). Hy het verder studeer in arbeidsreg, bemiddeling, arbitrasie en versoening aan die Universiteit van Kaapstad en die Universiteit van Wes-Kaapland.

Gerhard dien tans as 'n verteenwoordiger op die Registrateur van Aktes-komitee, waar hy die belange van die prokureurs wat hy verteenwoordig, bevorder.

Gerhard het 'n passie vir kook en woon saam met sy vrou, Marthie, dogtertjie, Emilie, en twee honde, Oscar en Lina.

 

Email : mblh@mblh.co.za   Tel: +27 (0)21 840 8000WebDzine