Prokureurs sedert 1970
Direkteure

Ons benadering tot diens
Ons volg 'n spanbenadering ten opsigte van groot opdragte.

Die spanne is klein en word bestuur deur 'n senior regspraktisyn wat aktiewe beheer oor elke projek handhaaf.

Om doeltreffende en realistiese   omkeertyd te verseker word werk hanteer in ooreenstemming met tydlyne waarop ooreengekom of wat voorgeskryf is
.
Kliek vir meer inligting
Kliek vir meer inligting
Kliek vir meer inligting
Kliek vir meer inligting
Kliek vir meer inligting
 Bosman, HS
   Konsultant
     Hill, GAG
     Smit, GJ
           
Vir meer inligting, kliek op een van die foto's hierbo
 

 

 

 

Email : mblh@mblh.co.za   Tel: +27 (0)21 840 8000WebDzine